Negativ börsutveckling

Utvecklingen på de ledande aktiebörserna var överlag negativ efter de två föregående årens positiva trend. På Nasdaq OMX Stockholm sjönk indexet OMXSPI med 18% under året.

Handeln med Volvo A-aktien på Nasdaq OMX Stockholm sjönk med 35% jämfört med 2010. Kursen sjönk med 34% och uppgick vid årets slut till 75,95 kronor. Högsta betalkurs var 119,50 kronor den 3 januari 2011.

Handeln med Volvo B-aktien på Nasdaq OMX Stockholm ökade med 30% jämfört med 2010. Kursen sjönk med 36% och uppgick vid årets slut till 75,30 kronor per aktie. Högsta betalkurs var 121,70 den 3 januari 2011.

Totalt omsattes 3,1 (2,5) miljarder Volvoaktier till ett värde av 282 miljarder kronor på Nasdaq OMX Stockholm under 2011 med ett genomsnitt per dag på 12,0 (9,8) miljoner aktier. Volvoaktien var den mest handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2011. Vid slutet av året uppgick Volvos börsvärde till 153 (238) miljarder kronor.

En ökande andel av handeln i Volvos aktier sker på alternativa handelsplatser som bland annat Bats Europe, Burgundy, Chi-X och Turquoise. Enligt Fidessa svarade den direkta handeln på Nasdaq OMX Stockholm för 56% av omsättningen i Volvo B-aktien medan handeln över Chi-X svarade för 11%, Burgundy för 5%, Bats Europe för 3% och Turquoise för 2%. Resterande del av handeln skedde utanför dessa handelsplatser.