Aktien

Den mest omsatta i Stockholm

Många av världens ledande aktiebörser hade en svag utveckling under 2011 i spåren av skuldkrisen i Europa och oro för världskonjunkturens utveckling. Även Volvoaktien hade en negativ utveckling.

Volvoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm. En A-aktie ger en röst på årsstämman och en B-aktie ger en tiondels röst. Utdelningen är den samma för båda aktieslagen.

Volvoaktien ingår i ett stort antal index som sammanställts av bland andra Dow Jones, FTSE, S&P och Nasdaq OMX Nordic.