Olof Persson.

Viktiga händelser

UNDER 2011

Några av händelserna under 2011 var att Olof Persson tillträdde som ny koncernchef, koncernen fick nya finansiella mål och en ny organisation infördes.