Volvo Aero

Volvo Aero är ett världsledande varumärke och utvecklar, tillverkar och servar komponenter för flygmotorer och gasturbiner. Volvo Aero har varit dedikerat till långsiktiga samarbeten sedan 1930.