Varumärken

VIKTIGA TILLGÅNGAR FÖR KONCERNEN

Genom att sälja produkter med olika varumärken kan koncernen bearbeta många olika kund- och marknadssegment i såväl mogna marknader som tillväxtmarknader.

Volvokoncernen bedriver verksamhet under flera ledande och respekterade varumärken. Varje varumärke i portföljen är fokuserat på olika branscher och segment av marknaden. Flera varumärken finns över hela världen, medan några är fokuserade på specifika regioner.