Växande eftermarknadsaffär

Volvokoncernens erbjudande omfattar utöver fordon och maskiner även bland annat olika typer av finansieringslösningar, försäkringar, hyrtjänster, reservdelar, förebyggande underhåll, serviceavtal, assistanstjänster och IT-tjänster. Bredden och flexibiliteten i erbjudandet innebär att lösningarna kan skräddarsys efter varje kunds behov.

Eftersom en stor del av utbudet inom eftermarknadsaffären efterfrågas så länge som produkterna är i användning bidrar det till att balansera växlingar i konjunkturen för koncernen. Genom att stärka eftermarknadserbjudandet kan koncernens försäljning och lönsamhet genom hela konjunkturcykeln förbättras.

Strategin att öka försäljningen av tjänster och eftermarknadsprodukter är en viktig del i Volvokoncernens strävan att nå målen för lönsamhet och tillväxt, både på mogna marknader och på för koncernen nya marknader. Under 2011 stod tjänsterna och eftermarknadsprodukterna (mjuka produkter) för ca 23% av industriverksamhetens nettoomsättning jämfört med 27% under 2010. Tilläggsprodukter såsom begagnade fordon och maskiner, släp och överbyggnader samt specialfordon räknades tidigare som mjuka produkter. Med början den 1 januari 2012 definieras dessa i stället som hårda produkter. Siffrorna ovan och i pajdiagrammet Fördelning av industriverksamhetens nettoomsättning 2011 återspeglar den nya indelningen och jämförelsesiffrorna har räknats om.