Utveckla och utöka kontakten med kunderna

De flesta av Volvokoncernens kunder är företag verksamma inom transportindustrin eller i bygg- och anläggningsindustrin. Tillförlitligheten och produktiviteten i koncernens produkter är viktiga och i många fall avgörande för deras framgång och lönsamhet.

Målet är att Volvokoncernens företag ska uppfattas som nummer ett i fråga om kundtillfredsställelse – både när det gäller produkter och tjänster. Volvokoncernen ska också vara nummer ett när återförsäljarnas kunder bedömer kundtillfredsställelse. Ett kompetent och professionellt återförsäljar- och servicenät är mycket viktigt för Volvokoncernen och bidrar till att stärka koncernens olika varumärken.