Tjänster i världsklass

STÄRKER RELATIONEN MED KUNDERNA

Många kunder vill ha ett långsiktigt samarbete kring kompletta lösningar för att det arbete de ska utföra ska ske så effektivt som möjligt med maximal lönsamhet och tillförlitlighet.

När kunder väljer leverantör av fordon eller maskiner är utbudet av tilläggstjänster i kombination med bra produkter i stor utsträckning avgörande. Därför erbjuder Volvokoncernen tjänster som till exempel finansiering och försäkring, olika former av serviceavtal samt tillbehör och reservdelar. Volvokoncernens allt bredare erbjudande av dessa tjänster och eftermarknadsprodukter har allt större betydelse för koncernens konkurrenskraft.