Mkr 2011 2010
Lastbilar 18.260 10.112
Anläggningsmaskiner 6.653 6.180
Bussar 1.036 780
Volvo Penta 781 578
Volvo Aero 336 286
Övrigt och elimineringar –1.109 –102
Industriverksamheten 25.957 17.834
     
Kundfinansiering 942 167
Volvokoncernen 26.899 18.000