2011 2010
Kreditportfölj, netto, Mdr kr  94,3 83,1
Rörelseresultat, Mkr 942 167
Avkastning på eget kapital, % 7,3 0,4
Penetrationsgrad, % 24,8 24,5
     
Penetrationsgrad(1, %    
Volvo CE 35 35
Volvo Lastvagnar 27 29
Renualt Trucks 19 17
Mack Trucks 20 20
Bussar 15 11
UD Trucks 14 12
1) Andelen enheter som finansieras av Volvo Financial Services i förhållande till totala antalet enheter sålda av Volvokoncernen på de marknader där finansiering erbjuds.