Mkr 2011 2010 %
Lastbilar 200.703 167.305 20
Anläggningsmaskiner 64.987 53.810 21
Bussar 22.289 20.516 9
Volvo Penta 8.859 8.716 2
Volvo Aero 6.509 7.708 –16
Övrigt och elimineringar 242 –680  
Industriverksamheten(1 303.589 257.375 18
       
Kundfinansiering 8.883 9.031 –2
Omklassificeringar och elimineringar –2.104 –1.658  
Volvokoncernen 310.367 264.749 17
1) Justerat för ändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade nettomsättningen med 20%.