Mkr 2011 2010 %
Västra Europa 97.925 87.241 12
Östra Europa 20.298 12.570 61
Nordamerika 58.253 45.409 28
Sydamerika 34.013 27.876 22
Asien 73.017 65.072 12
Övriga marknader 20.083 19.207 5
Industriverksamheten 303.589 257.375 18