Mdr kr  
Rörelseresultat 2010 18,0
Bruttoresultat 19,4
Tillgodoräkning av mervärdesskattereduktion i Brasilien 0,6
Störningar i verksamheten i Japan som en följd av jordbävning och tsunami –0,7
Resultat vid avyttring bolag under 2010 0,2
Effekt av valutakursförändringar Industriverksamheten –5,2
Nedskrivning av aktier noterade i Japan –0,2
Högre aktivering av utvecklingskostnader 1,0
Högre utgifter för forskning och utveckling –2,0
Skattekredit hänförlig till forskning och utveckling 2011 0,3
Högre försäljnings- och administrationsomkostnader –4,7
Lägre kreditförluster 0,6
Övrigt –0,4
Rörelseresultat 2011 26,9