Största ordern på hybridbussar

I juni 2011 fick Volvo Bussar sin dittills största hybridbussorder. Staden Curitiba i Brasilien beställde 60 bussar som ger upp till 35% lägre bränsleförbrukning.

”Flera av de största städerna i Brasilien och övriga Sydamerika testade en Volvo 7700 Hybrid under 2010 och i början av det här året”, säger Luis Carlos Pimenta, chef för Volvo Bussar Latinamerika. ”Testerna har varit mycket framgångsrika och bidragit till denna första order som vi är övertygade om kommer att följas av fler.”

Volvo Bussar har därför beslutat att starta tillverkning av hybridbussar i fabriken i Curitiba. Det handlar om samma hybridteknologi som används i Volvos hybridbussar och hybridlastbilar i Europa och som idag är världens mest effektiva för tunga fordon.