Stora framgångar på Fenatran

Volvo do Brasil samlade 250 journalister från Brasilien och andra latinamerikanska länder för en presskonferens med Roger Alm, chef för Volvo do Brasil, vid öppningen av den artonde internationella transportmässan Fenatran 2011. Utställningen är den största inom transportbranschen i Latinamerika. Mässan pågick den 24-28 oktober 2011 i São Paulo. Resultatet från mässan var mycket positivt med stort intresse från kunder och med fler än 10.000 besökare vid Volvos monter. Under mässan tecknades också ett stort antal order, varav drygt hälften var på de nya Euro V-lastbilarna.