Stark marknad

Marknaden för tunga lastbilar i Sydamerika steg med 7% till 148.000 tunga lastbilar under 2011 jämfört med 138.800 året före.

Brasilien är den överlägset största marknaden i Sydamerika. Med 111.500 tunga lastbilar under 2011 (109.800) svarade Brasilien för ca 75% av den totala marknaden i regionen. Den brasilianska marknaden drevs framförallt av den positiva ekonomiska utvecklingen i landet. Mot bakgrund av att Brasilien gick från emissionsbestämmelser enligt  Euro III direkt till Euro V den 1 januari 2012 förväntas orderingången på tunga lastbilar vara relativt svag under inledningen av året. Totalmarknaden för tunga lastbilar i Brasilien förväntas uppvisa en mindre nedgång och nå en nivå på cirka 105.000 lastbilar för helåret 2012.

Marknaden för anläggningsmaskiner steg med 18% under 2011 jämfört med det starka 2010. Den sydamerikanska marknaden för anläggningsmaskiner förväntas växa med 0-10% under 2012.

Den sydamerikanska bussmarknaden var stark under året och beräknas ha stigit med över 30%. Den totala bussmarknaden i Brasilien ökade med 25% till 4.900 bussar, vilket drevs av förköp inför övergången till Euro V och många pågående BRT-upphandlingar (Bus Rapid Transit) i städerna. Volvo Bussar ökade sin marknadsandel till 23%.