Volvokoncernen i Sydamerika

  • Nettoomsättning: 35.142 Mkr (29.013)
  • Andel av koncernens nettoomsättning:  11%
  • Antal anställda: 5.234
  • Andel av koncernens anställda: 5%
  • Största marknader: Brasilien, Chile och Peru.