Utveckling per världsdel – Sydamerika

SYDAMERIKA FORTSÄTTER UPPÅT

Med Brasilien som draglok har den sydamerikanska marknaden uppvisat en hög tillväxttakt de senaste åren. Förutsättningar finns för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.