Volvo CE investerar i Nordamerika

De närmaste åren planerar Volvo Contruction Equipment (Volvo CE) att investera 100 miljoner dollar i anläggningen i Shippensburg, Pennsylvania och starta produktion av hjullastare, grävmaskiner och ramstyrda dumprar. Dessutom flyttar det nordamerikanska huvudkontoret för försäljningen och Volvo Rents från Asheville i North Carolina till Shippensburg senast i september 2012.

När det är möjligt vill Volvo CE tillverka produkterna så nära kunderna som möjligt. Leveranstiden till kunderna i Nordamerika kommer att förkortas när Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner produceras i Shippensburg. Volvo CE kommer att arbeta nära de lokala leverantörerna för att öka andelen nordamerikanska komponenter i produkterna, vilket kommer att leda till en minskad valutaexponering.

Ett nytt democenter kommer att byggas i Shippensburg. Dessutom ska Volvo CE uppföra en ny kontorsbyggnad på området för att ge plats åt huvudkontoret för den nordamerikanska försäljningsorganisationen och ett utbildningscentrum.

Sedan förvärvet av anläggningen i Shippensburg 2007 har Volvo CE fortsatt att investera och i juni 2010 avslutades en utbyggnad på drygt 18.580 kvadratmeter som kostat 30 miljoner dollar för att förbättra produktionsflödet och ge plats åt produktionen av Volvos väghyvlar.

Produktionen av Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner i Shippensburg kommer inte att ha någon nämnvärd påverkan på befintlig produktion på andra orter. Det kommer också att ytterligare förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för verksamheten totalt.