Stigande lastbilsmarknad

Under 2011 steg totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika med 52% till 216.100 lastbilar, jämfört med 142.100 lastbilar året före. Efterfrågan var stark under året, framför allt som en effekt av behovet att byta ut den åldrande flottan fjärrtransportlastbilar. Under 2012 förväntas den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar växa till cirka 250.000 lastbilar.

Efter flera år med mycket svaga marknadsförhållanden steg marknaden för anläggningsmaskiner med 37% under 2011 jämfört med 2010. För 2012 förväntas marknaden växa med 15-25% jämfört med 2011.

Den nordamerikanska marknaden för stadsbussar minskade som en effekt av de budgetrestriktioner som fortfarande råder i många städer. Även turistbussmarknaden var svag.