Volvokoncernen i Nordamerika

  • Nettoomsättning: 60.560 Mkr (47.922)
  • Andel av koncernens nettoomsättning:  19%
  • Antal anställda: 15.427
  • Andel av koncernens anställda: 16%
  • Största marknader: USA, Kanada och Mexiko.