Ökade marknadsandelar tack vare bra produkter

Under 2011 tog Volvokoncernen marknadsandelar i Nordamerika. I USA steg Volvokoncernens marknadsandel inom det tunga segmentet från 18,0% 2010 till 19,8% 2011. Den ökade andelen är tack vare ett konkurrenskraftigt kunderbjudande med lastbilar utrustade med motorer som ger avsevärda bränslebesparingar.

De nya generationerna motorer som uppfyller emissionskraven enligt EPA 2010 innebär bränslebesparingar på uppemot 5% jämfört med tidigare motorgenerationer tillsammans med koncernens automatiserade mekaniska växellådor, I-shift hos Volvo Lastvagnar och mDRIVE hos Mack. Drivlinekombinationerna ger också bättre köregenskaper, minskat slitage och förbättrad säkerhet.

Vid den årliga mässan Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky, introducerade både Mack och Volvo Lastvagnar dessutom lastbilar med ny aerodynamik och nya drivlineegenskaper som, i kombination med de förbättringar som redan uppnåtts genom användningen av SCR-teknologi, ger bränslebesparingar på 8-12% jämfört med tidigare generationer av lastbilar.

De nya, bättre drivlinorna har fört med sig att allt fler kunder väljer att köpa Volvokoncernens motorer. Under 2011 var 79% av de Volvolastbilar som tillverkades i Nordamerika utrustade med Volvomotorer. I Macklastbilarna sitter uteslutande koncernens Mackmotorer.

Även koncernens bussverksamhet hade framgångar. Trots en svag marknad steg Prevosts andel av den nordamerikanska marknaden för turistbussar till 34% (24). Nova Bus hade en marknadsandel på 15% inom stadsbussar.