Utveckling per världsdel – Nordamerika

FRAMGÅNGAR I NORDAMERIKA

Den nordamerikanska marknaden är Volvokoncernens tredje största och den utvecklades överlag mycket positivt under 2011.