Gamla lastbilar skapar utbytesbehov

Bland annat som en effekt av den relativt svaga nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar under åren 2007 till 2010 så har lastbilsflottan kommit att bli allt mer ålderstigen. Äldre lastbilar medför i allmänhet ett ökat behov av service och reparationer och därmed stigande kostnader för åkerierna. Trots den investering det innebär att köpa en ny lastbil kan det därför i många fall löna sig för att sänka de totala kostnaderna. Mot bakgrund av att lastbilsflottan är den äldsta på många år finns det hos många åkerier ett behov av att ersätta gamla lastbilar med nya.