Ryssland tillbaka på tillväxtspåret

Under 2011 var totalmarknaden för lastbilar över 12 ton ca 106.200 fordon i Ryssland, betydligt fler än de 61.500 som såldes under 2010 och en avsevärd ökning från bottenåret 2009 då totalmarknaden var 37.100 lastbilar.

Volvo är det största importmärket i Ryssland med en total population på fler än 55.000 tunga lastbilar i landet, vilken byggts upp under lång tid. Renault Trucks lastbilspopulation består av ca 20.000 tunga lastbilar. Under 2011 levererades 5.300 tunga lastbilar från Volvo (2.800) och 1.300 från Renault Trucks (800) i Ryssland.

Koncernen öppnade i januari 2009 en fabrik för montering av lastbilar i Kaluga, cirka 20 mil söder om huvudstaden Moskva. Viktiga skäl till etableringen var en långsiktig tilltro till den ryska marknadens tillväxtförutsättningar och att komma innanför de tullar och avgifter som gäller för importerade lastbilar. I Kaluga finns ett flertal andra utländska fordonstillverkare etablerade. Vid fullt kapacitetsutnyttjande kan fabriken i Kaluga montera 10.000 Volvo- och 5.000 Renaultlastbilar per år. Under 2011 tillverkades 3.800 Volvo- och 1.400 Renaultlastbilar i fabriken.