Volvokoncernen i Europa

  • Nettoomsättning: 120.828 Mkr (102.947)
  • Andel av koncernens nettoomsättning:  39%
  • Antal anställda: 55.121
  • Andel av koncernens anställda: 56%
  • Största marknader: Frankrike, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Ryssland.