Ökade marknadsandelar i Europa

Koncernens lastbilsverksamhet tog marknadsandelar på många marknader under året. I Europa 29 steg den sammanlagda marknadsandelen inom tunga lastbilar till 26,3% (24,4) framför allt drivet av en ökning för Volvo.