Utveckling per världsdel – Europa

DEN STÖRSTA MARKNADEN

Under 2011 svarade den europeiska marknaden för 121 miljarder kronor, motsvarande 39%, av koncernens nettoomsättning. Europa är den ursprungliga hemmamarknaden för både Volvo och Renault Trucks. I Europa har koncernen en betydande industriell struktur med en relativt stor andel av tillverkningen och en betydande export.