Fokus Ryssland

Efter att ha fallit kraftigt i samband med finanskrisen har den ryska marknaden återhämtat sig.