Växande marknader

Försäljningen i Asien svarade för 24% av koncernens nettoomsättning under 2011. År 2000 var motsvarande siffra 7%. Den kraftiga ökningen har framför allt åstadkommits genom förvärven av japanska UD Trucks (som hette Nissan Diesel vid tiden för förvärvet), majoriteten i kinesiska Lingong och samriskbolaget VECV i Indien men också genom kraftig organisk tillväxt på många marknader.

Genom varumärkena UD Trucks, Volvo, Renault Trucks och Eicher har Volvokoncernen starka positioner i Japan, Indien, Korea och hela Sydostasien.

I Japan steg marknaden för tunga lastbilar med 1%  till 24.800 fordon under 2011. Det första halvåret var svagt, framför allt som en effekt av den jordbävning och efterföljande tsunami som drabbade landet den 11 mars. Mot slutet av året syntes tecken på en återhämtning på marknaden, bland annat mot bakgrund av att återuppbyggnadsarbetet i drabbade regioner började komma igång. För 2012 förväntas den japanska marknaden för tunga lastbilar växa till cirka 30.000 fordon.

I Kina kommer den största delen av nettoomsättningen från försäljningen av anläggningsmaskiner. Den kinesiska marknaden bromsade in något under senare delen av 2011 efter flera år av kraftig tillväxt. Totalt under året steg marknaden med 7%. Volvokoncernen stärkte sin ställning som ledande inom segmentet för hjullastare och grävmaskiner. I Asien utanför Kina steg marknaden för anläggningsmaskiner med 28% under 2011. Under 2012 förväntas den kinesiska marknaden vara på samma nivå som under 2011. Asien exklusive Kina förväntas växa med 10-20%.