Tillväxtplaner för DND

Att Volvokoncernen via UD Trucks har ett samriskbolag för lastbilar tillsammans med kinesiska Dongfeng är okänt för många. Samriskbolaget, som heter DND, tillverkar tunga UD-lastbilar i en fabrik i Hangzhou i södra Kina. DND följde med vid förvärvet av UD Trucks 2007 och gav Volvokoncernen tillträde till inhemsk produktion.

Flera europeiska tillverkare försöker ta sig in i Kina, och några har andelar i inhemska bolag som tillverkar kinesiska varumärken, men Volvokoncernen är den enda västerländska tillverkaren som producerar lastbilar under ett eget varumärke, UD, i landet.

Kina är världens största lastbilsmarknad med 899.000 registrerade tunga fordon under 2011. DND hade en volym på 900 lastbilar under 2011, och Volvokoncernen undersöker tillsammans med sin samriskpartner olika vägar att expandera samarbetet för att öka försäljningsvolymerna inom ramen för DND. Utöver de UD-lastbilar som tillverkas av DND säljer koncernen även drygt 1.000 Volvolastbilar per år som byggs i Europa och sedan skeppas till Kina. Med den volymen har Volvo en stark ställning i det europeiska segmentet av marknaden.