Spännande utveckling i VECV

Volvokoncernens samriskbolag VE Commercial Vehicles (VECV) innehåller hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan. Samriskbolaget bildades 2008.

Den indiska marknaden för tunga lastbilar växte med 12% till 237.000 fordon under 2011 jämfört med 212.000 fordon under 2010. Marknaden för lätta och medeltunga lastbilar växte med 19% till 103.000 fordon (87.000).

Med 11% av den totala marknaden för kommersiella fordon, d.v.s. tunga lastbilar, medeltunga lastbilar, lätta lastbilar och bussar, är Eicher Indiens tredje största tillverkare av kommersiella fordon. Särskilt stark är ställningen i det lätta och medeltunga segmentet där Eicher under 2011 hade en marknadsandel på 30,5% (30,5). Inom tunga lastbilar har marknadsandelen utvecklats i rätt riktning, om än från låga nivåer, sedan Eicher under 2010 lanserade sitt nya, tunga program baserat på samarbetet i VECV. Under 2011 hade Eicher 3,1% av marknaden i det tunga segmentet jämfört med 2,0% året före. Avsikten är att växa inom tunga lastbilar de närmaste åren.