Volvokoncernen i Asien

  • Nettoomsättning: 73.586 Mkr (65.487)
  • Andel av koncernens nettoomsättning:  24%
  • Antal anställda: 19.924
  • Andel av koncernens anställda: 20%
  • Största marknader: Kina, Japan, Indien och Sydkorea.