Utveckling per världsdel – Asien

ASIEN VÄXER I BETYDELSE

Volvokoncernen har genom förvärv och organisk tillväxt skapat sig en bra position att utvecklas vidare ifrån i de dynamiska och snabbt växande marknaderna i Asien. Med ökat välstånd och därpå följande transportbehov samt betydande investeringar i infrastruktur är regionen av stor och växande betydelse för koncernen.