Indien blir centrum för medeltung motor

Vid VECV:s anläggning i Pithampur byggs det så det knakar. En del av utbyggnaden är den investering om 480 Mkr som görs för produktion av Volvokoncernens nya globala medeltunga motor. Investeringen ger koncernen en komplett anläggning för såväl bearbetning som montering av den nya medeltunga motorn som kommer att introduceras i koncernens lastbilar och bussar runtom i världen de närmaste åren.

Huvuddelen av produktionen av den nya medeltunga motorn förläggs till Pithampur. VECV har en etablerad underleverantörsstruktur i Indien och effektiva inköpskanaler och i den befintliga anläggningen tillverkas redan ca 40.000 motorer årligen. Koncernen får nu en motorplattform som kombinerar det senaste inom japansk teknologi med Indiens mycket konkurrenskraftiga produktionskostnad. Investeringen ger en årlig kapacitet på ytterligare 85.000 medeltunga basmotorer.

Samtidigt investerar Volvokoncernen ytterligare 460 Mkr i motortillverkningen i Ageo i Japan och Venissieux i Frankrike, som bland att ger kapacitet att årligen slutmontera 30.000 nya medeltunga basmotorer för Europamarknaden.  

Utvecklingen av den nya medeltunga motorn har letts från Japan och motorn har utvecklats för att klara nuvarande och kommande avgaskrav i såväl Europa som USA och Japan.

Förutom produktion av själva basmotorn kommer man i Pithampur även att slutmontera motorer för den indiska marknaden och samtliga marknader med avgaskraven Euro III och Euro IV. Motorerna för den japanska marknaden kommer att produceras och slutmonteras i Ageo medan motorerna för den europeiska marknaden slutmonteras i Venissieux.

Genom att samla produktionen av basmotorn till Indien tillgodoses koncernens behov av kostnadseffektiva medeltunga motorer i Asien samtidigt som det bidrar till att öka konkurrenskraften inom det medeltunga segmentet på övriga marknader.

Det nya medeltunga motorprogrammet började under 2010 tillverkas i Ageo för den japanska och den amerikanska marknaden. Tillverkningen i Pithampur startar 2012.