Full fart för Volvo Bussar

I samband med 10-årsjubileet för Volvo Bussar i Indien 2011, berättade företaget om sina planer att investera 500 Mkr de kommande fem åren. I en första fas handlar det om en utbyggnad av dagens fabrik och om utveckling av nya bussar.

Volvo Bussar har det senaste årtiondet utvecklats till marknadsledare inom sitt segment och samtidigt förändrat synen på bussar. Det har under dessa år skett ett paradigmskifte inom bussbranschen i Indien. Tidigare bussar byggdes på lastbilschassier, men i och med Volvo Bussars ankomst byggs bussarna i dag på chassier anpassade för just bussar. Volvo Bussar införde också tankegångarna om BRT, effektiva, bussbaserade transportsystem.

”Behovet av bussar som en del i uthålliga transportlösningar är stort i Indien och vi siktar på en mycket kraftig volymökning de kommande åren”, säger Akash Passey, chef för Volvo Bussar i Indien. ”Från 1.000 bussar per år till 5.000. Från 1.000 anställda till 5.000 och med målet att nå en omsättning på 1 miljard dollar.”

Målet är att nå dit år 2015. Då siktar Volvo på att 20-25% av volymen skall exporteras från Indien, inte bara till södra Asien utan till många andra marknader i världen.

Volvo Bussar har en marknadsandel i Indien på ca 70% när det gäller lyxiga expressbussar och över 50% när det gäller luftkonditionerade lågentrébussar för stadstrafik.

Mot slutet av året lanserade Volvo Bussar tre nya stads- och turistbussar i Indien och utökade därmed produktprogrammet till att omfatta tio bussar.