1. Befolkningstillväxt, urbanisering och megastäder
  2. Klimatförändringar, oljetillgång och alternativa bränslen
  3. Brist på naturtillgångar och råmaterial
  4. Säkerhet och trygghet
  5. Kompetent arbetskraft