Framtidens transportlösningar

Sammantaget resulterar dessa utmaningar bland annat i ökade behov av hållbara och effektiva lösningar för transport- och infrastruktursektorn. De ställer samtidigt ökade krav på Volvokoncernen och dess förmåga att tillhandahålla rätt produkter och tjänster. Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Koncernen arbetar kontinuerligt och på bred front för att förbättra transporter av gods och människor. Tre konkreta exempel på hur Volvokoncernen redan idag formar morgondagens transportsystem är Bus Rapid Transit (BRT), Gröna korridorer samt intelligenta transportsystem (ITS).

Bus Rapid Transit
Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll för att lösa trängsel och luftföroreningar i större städer. Bus Rapid Transit (BRT) är ett mycket effektivt kollektivtrafikkoncept för att möta det växande transportbehovet i städer runt om i världen. Med högkapacitetsbussar, exklusiva busskörfält som ges prioritet vid korsningar, effektiva biljettsystem, trafikledning och passagerarinformation är BRT en effektiv lösning för att transportera många människor snabbt, enkelt och bekvämt. Läs mer om BRT.

Gröna Korridorer
Syftet med Gröna Korridorer är att öka effektiviteten och säkerheten samtidigt som miljöpåverkan minskar genom att koncentrera godstrafik mellan stora städer på effektiva motorvägar, sjövägar och järnvägar som kompletterar varandra. Läs mer om Gröna Korridorer.

Intelligenta Transport System
Intelligenta transportsystem (ITS) är ett område som växer snabbt. Den nya teknologin med avancerad IT-och kommunikationsteknik erbjuder stora möjligheter att minska trängsel och  miljöpåverkan och att öka säkerheten. Genom smarta fordon som kommunicerar med varandra och med den omgivande miljön kan man effektivt styra trafiken, förbättra bränsleeffektiviteten genom att förse förarna med assistans i realtid samt säkerheten genom olika sensorer som stöttar föraren att hålla än bättre koll på andra fordon och trafik. Läs mer om ITS.