Avancerad IT- och kommunikationsteknik förbättrar effektiviteten och säkerheten i transportsystemet.

Intelligenta transportlösningar

 
Utmaning
Befolkningstillväxt, urbanisering och en snabbt växande medelklass leder till ett ökat behov av transporter. Enligt EU-kommissionens beräkningar kommer fraktvolymerna enbart i Europa att öka med 50% mellan 2000 och 2020. Infrastrukturen kommer dock inte att byggas ut i samma takt. Om transporter ska fortsätta att vara en pådrivande kraft för ekonomisk och social utveckling måste transportsystemen förbättras och effektiviseras. När trafiken ökar finns det även en stor risk att olyckorna ökar. Ytterligare en utmaning är att skydda förare och last. Hot och stölder är några av de risker som koncernens kunder och övriga samhället utsätts för.

Frågorna är komplexa och kräver samverkan mellan flera olika aktörer. Volvokoncernen samarbetar därför med offentliga aktörer, näringslivet, utbildningsväsendet och kunderna för att utveckla tjänster och lösningar som gör transportsystemen smartare, säkrare och effektivare.