Smarta fordon som reducerar och förebygger olyckor

Volvos lösningar och förväntat resultat

Varje dag fastnar lastbilar och bilar i trafiken i timmar när de ska leverera varor eller ta förare och passagerare till jobbet. Många olyckor sker i denna typ av situationer. 90% av alla trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn. För att reducera antalet olyckor är det viktigt att öka bilens ”intelligens” och få fordon att kommunicera med varandra och den omgivande infrastrukturen. Med aktiva säkerhetssystem kan man till exempel avlasta föraren den monotona arbetsuppgiften att manövrera i bilköer. När systemet är aktiverat kan föraren övervaka fordonet och istället fokusera sin uppmärksamhet där den verkligen behövs.

Förväntat resultat – att reducera antalet olyckor och till och med att undvika potentiellt farliga situationer genom att hjälpa föraren att hantera svåra trafiksituationer.