Målet med Gröna Korridorer är att minska påverkan på miljön samtidigt som man ökar effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik.

Gröna Korridorer - säkrare och mer miljöanpassade transporter

Volvos lösningar och förväntat resultat

För att tillgodose det ökade transportbehovet måste olika transporttyper samverka i större utsträckning. Syftet med Gröna Korridorer är att effektivisera godstrafiken genom att koncentrera den på transportsträckor särskilt anpassade för tung trafik mellan stora centraler på effektiva motorvägar, sjövägar och järnvägar som kompletterar varandra. Lastbilarna är utrustade med ett IT-system som hjälper förarna att köra bränslesnålt och att kommunicera med varandra och vägsystemet. 
 
Förväntat resultat - Målet är att utveckla en effektivare hantering av gods genom en ökad samverkan mellan olika transporttyper. De främsta fördelarna som förväntas uppnås med Gröna Korridorer är ökad säkerhet, minskad trängsel samtidigt som transporterna sker så miljöanpassade som möjligt.