Lastbilar

Fortsatt resultatförbättring

År 2011 präglades av en fortsatt återhämtning i efterfrågan på koncernens mogna marknader och en fortsatt stark utveckling i tillväxtmarknaderna. Mot slutet av året syntes de första tecknen på en viss nedgång i Europa. 

Efterfrågan i Europa och Nordamerika ökade under året, men mot slutet av året dämpades den i Europa. Den japanska marknaden påverkades negativt av den jordbävning och tsunami som drabbade landet i mars men återhämtade sig mot slutet av året. I Brasilien var efterfrågan stark under året.