Den 1 maj 2011 tillträde Olof Persson befattningen som vice verkställande direktör för AB Volvo och ställföreträdande koncernchef. Han var dessförinnan verkställande direktör för Volvo Construction Equipment sedan 2008. Patrick Olney utsågs till ny verkställande direktör för Volvo Construction Equipment och tillträdde sin nya tjänst den 1 maj 2011, då han också blev medlem av koncernledningen.

Olof Persson ersatte den 1 september 2011 Leif Johansson som verkställande direktör för AB Volvo och koncernchef för Volvokoncernen.

I samband med införandet av Volvokoncernens nya organisation per den 1 januari 2012 skedde följande förändringar i Volvos koncernledning:

Staffan Jufors, verkställande direktör för Volvo Lastvagnar gick i pension och lämnade då även koncernledningen.

Stefano Chmielewski, tidigare verkställande direktör i Renault Trucks, Göran Gummeson, verkställande direktör i Volvo Penta, Satoru Takeuchi, verkställande direktör i UD Trucks, Martin Weissburg, verkställande direktör i Volvo Financial Services och Staffan Zackrisson, verkställande direktör i Volvo Aero ingår inte i koncernledningen från och med den 1 januari 2012.   

Stefan Johnsson lämnade sin befattning som direktör i koncernledningen med ansvar för personalfrågor och ett antal affärsenheter.

Dennis Slagle, tidigare verkställande direktör i North American Trucks och Mack Trucks, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing Americas. Han kvarstår som medlem av koncernledningen.

Peter Karlsten, tidigare verkställande direktör i Volvo Powertrain och teknisk direktör i koncernen, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing EMEA. Han kvarstår som medlem av koncernledningen.

Joachim Rosenberg, tidigare ansvarig för Volvo Group Asia Truck Operations, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing APAC och blev samtidigt medlem av koncernledningen.

Pär Östberg, tidigare ansvarig för Trucks Asia, tillträdde en nyinrättad tjänst som Executive Vice President Truck Joint Ventures. Han kvarstår som medlem av koncernledningen.

Torbjörn Holmström, tidigare verställande direktör i Volvo 3P, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Group Trucks Technology och blev samtidigt medlem av koncernledningen.

Mikael Bratt, tidigare finanschef i koncernen, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Group Trucks Operations. Han kvarstår som medlem av koncernledningen. 

Håkan Karlsson, tidigare verkställande direktör i Volvo Bussar, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Business Areas. Han kvarstår som medlem av koncernledningen.

Anders Osberg, tidigare verkställande direktör i Volvo Treasury Group, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Finance & Business Support och efterträdde Mikael Bratt som finanschef i koncernen, med ansvar bl a för Volvo Financial Services och Volvo IT. Han blev samtidigt medlem av koncernledningen.

Magnus Carlander, tidigare verkställande direktör i Volvo IT, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Corporate Process & IT, och blev samtidigt medlem av koncernledningen.

Karin Falk, tidigare verkställande direktör i enheten Non-Automotive Purchasing, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Corporate Strategy och blev samtidigt medlem av koncernledningen.

Kerstin Renard, tidigare HR-ansvarig under Stefan Johnsson, tillträdde en nyinrättad befattning som Executive Vice President Corporate Human Resources  och blev samtidigt medlem av koncernledningen.

Eva Persson, Executive Vice President Corporate Legal & Compliance och General Counsel, Per Löjdquist, executive Vice President Corporate Communication, Patrick Olney, Executive Vice President Volvo Construction Equipment och Jan-Eric Sundgren, Executive Vice President Public & Environmental Affairs, kvarstår i koncernledningen med i princip oförändrade ansvarsområden.