Executive Vice President Truck Joint Ventures

Född 1962. Civ ek. Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvokoncernen, senast som direktör med ansvar för Trucks Asia 2008-2011. Finanschef i Volvokoncernen 2005-2008. Finanschef för Renault Trucks 2004-2005. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2005. Verksam inom Volvo sedan 1990.  Innehav i Volvo, eget och närståendes: 7.768 aktier varav 7.608 B-aktier.