Executive Vice President Group Trucks Technology

Född 1955. Civ ing. Verkställande direktör i Volvo 3P 2003-2011. Har dessförinnan innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Powertrain. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 1979. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 36.343 B-aktier.