Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing EMEA

Född 1957. Civ ing. Verkställande direktör i Volvo Powertrain 2007-2011. Teknisk direktör i Volvokoncernen 2007-2011. Chef för Volvos nordamerikanska lastvagnsverksamhet 2003-2007. Chef för Volvo Lastvagnar i Brasilien 2001-2003. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2007. Verksam inom Volvo sedan 2001. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 99.195 aktier, varav 98.979 B-aktier.