Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing Americas

Född 1954. Fil kand. Verkställande direktör i North American Trucks 2009-2011. Verkställande direktör i Mack Trucks 2008-2009. Verkställande direktör i Volvo Anläggningsmaskiner Nordamerika 2003-2008. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2008. Verksam inom Volvo sedan 2000. Styrelseledamot: West Virginia Wesleyan College Board of Trustees. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 15.271 B-aktier.