Executive Vice President Corporate Process & IT

Född 1955. Civ ing. Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvokoncernen, senast som verkställande direktör i Volvo IT 2008-2011. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 1985. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 48.116 aktier, varav 48.056 B-aktier.