Executive Vice President Public & Environmental Affairs

Född 1951. Civ ing, teknisk doktor och professor i materialfysik. Direktör i AB Volvo med ansvar för omvärlds- och miljöfrågor sedan 2006. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2006. Verksam inom Volvo sedan 2006. Styrelseordförande: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Styrelseledamot: Hogia AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 28.939 aktier varav 28.879 B-aktier.