Executive Vice President Corporate Communication

Född 1949. Direktör i AB Volvo med ansvar för informationsfrågor sedan 1997. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1997. Verksam inom Volvo sedan 1973. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 118.236 aktier, varav 101.456 B-aktier.